Bij het verwezenlijken van bovenstaande doelstelling hanteert de Kinderopvangboerderij de volgende visie: Het kind, in groepsverband, in een sfeer van warmte, veiligheid en vertrouwen, binnen de door de volwassene(n) aan- gedragen grenzen, voldoende ruimte en ontwikkelingskansen bieden, met respect voor en rekening houdend met de eigenheid van het kind. Deze visie geeft houvast in het werken met kinderen, geeft kwaliteit aan de opvang, heeft consequenties voor de inrichting en geeft duidelijkheid voor het kind, de ouder(s) en ‘t Potdekselteam.

Kinderopvangboerderij

  “Achter ‘t Potdeksel”

           Bergambacht
Doelstelling
De Kinderopvangboerderij stelt zich tot doel: Het overnemen van een stukje van de verzorging en de opvoeding thuis en tegelijkertijd het kind de mogelijkheid bieden zich in groepsverband, in een gelukkig klimaat, te kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Professionele kinderopvang sluit aan op de verzorging en opvoedende taak van de ouder(s). De voedingsbodem voor groei en ontwikkeling wordt buiten het ouderlijk huis voortgezet en biedt de veilige omgeving waar kinderen kunnen spelen, leren en experimenteren.
Wij als Potdekselteam vinden het in ieder geval belangrijk dat kinderopvang de ouder(s) in de gelegenheid stelt hun leefsituatie te verruimen door werk, studie en/of vrijetijdsbesteding. Dit is echter alleen mogelijk indien zij hun kind met een gerust hart en met vertrouwen bij de leiding van de Kinderopvang- boerderij kunnen achterlaten. Om dit te kunnen realiseren achten wij de relatie met de ouder(s) van groot belang. Binnen deze samenwerking en de mogelijkheden van de Kinderopvangboerderij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen die de ouder(s) voor de verzorging van hun kind hebben.