‘t Potdekselteam
Als alternatieve opvoeder is de leiding een onderdeel van de opvoedingsverbreding en om de aan ons toevertrouwde kinderen pedagogische kwaliteit te bieden is professionele leiding niet alleen een vereiste maar van groot belang in het dagelijks werk.
t Potdekselteam is dan ook in staat:

Kinderopvangboerderij

  “Achter ‘t Potdeksel”

           Bergambacht
om te gaan met kinderen, zowel individueel als in groepsverband actieve, stabiele en ongedeelde aandacht te geven consequent te handelen in te spelen en aan te sluiten op de belevingswereld van het kind activiteiten van kinderen te ondersteunen, in plaats van over te nemen signalen van kinderen en hun ouder(s) te vertalen en op basis daarvan verantwoord te handelen samen te werken in teamverband een dag -en activiteitenprogramma te hanteren te observeren, rapporteren, overleggen en te verwijzen positieve gevoelens en waardering uit te spreken negatieve aandacht en straf tot een minimum te beperken ouder(s) en kind te zien als vertrekpunt van het handelen in openheid het kind en de ouder(s) tegemoet te treden.
‘t Potdekselteam heeft actuele kennis over: de ontwikkelingsfasen van een kind lichaamstaal bij baby’s kinderen met opvallend gedrag gezondheid, preventie, hygiëne, verzorging en voeding beleid en accommodatiebeheer spel -en ontwikkelingsmateriaal en -activiteiten groepsprocessen E.H.B.O. bij kleine ongevallen
Netty
Aad
Marije
Kim