Accommodatie
Locatie & Parkeren: De Kinderopvangboerderij ligt, vanuit de dorpskern Bergambacht gezien, ongeveer een kilometer ten westen van de dorpskern. Ingang en parkeerterrein zijn beide aan de rechterzijde (westzijde) van de boerderij gesitueerd.

Kinderopvangboerderij

  “Achter ‘t Potdeksel”

           Bergambacht
Entree:
De toegang bevindt zich aan de achterkant (zuidzijde) van de boerderij en is te bereiken via het hek van de omheinde buitenspeelruimte. De deur van de entree is de laatste staldeur in de gevel. In de entree kunnen de jasjes en schoenen worden uitgetrokken en staan de mandjes van de kinderen voor de persoonlijke bezittingen zoals bijvoorbeeld reservekleding en een knuffel.
Speelruimte:
De ruimte is qua inrichting afgestemd op de leeftijd van de kinderen en geoutilleerd met gevarieerd speelmateriaal. Met betrekking tot de inrichting is uitgegaan van: Overzichtelijkheid De speelruimte heeft een heldere structuur en een duidelijke inrichting zodat het kind kan zien wat het op verschillende plekken kan doen en hoe het daar kan komen. Niveauverschillen zijn door middel van hellingsvlakken aangepast en combineren zodoende veiligheid en speelsheid. Geborgenheid Het indelen van de ruimte is bekeken op de knieën: een ruimte die vanuit het gezichtspunt van volwassenen heel overzichtelijk is, hoeft dat voor een klein kind helemaal niet te zijn. Afzonderlijke speelplekken (ook voor de allerkleinsten) zijn duidelijk gemarkeerd met behulp van meubilair. Rust, ruimte en licht De speelruimte is geschilderd in zachte tinten. Primaire kleuren kunnen de ruimte onnodig druk maken. Om de zelfstandigheid van het individuele kind te bevorderen is zoveel mogelijk materiaal op kindhoogte geplaatst. In de speelruimte is door het aanbrengen van grote ramen in het rieten dak en vervolgens een vide op de 1e en 2e verdieping op een speelse manier natuurlijk licht gecreëerd. De grote staldeuren aan de oostzijde zijn opengezet en in het kozijn zijn glazen deuren aangebracht die eveneens voor natuurlijke lichtval zorgen. Aan de westgevel zijn de voormalige mestluiken voorzien van raampjes opdat ook vanaf deze zijde het zonlicht niet wordt buitengesloten en vanuit de zuidgevel komt via de ramen in de keuken eveneens het daglicht binnen. Om de veiligheid te waarborgen zijn alle ramen en deuren waar kinderen in contact mee kunnen komen voorzien van veiligheidsglas. Door aandacht te besteden aan de inrichting en aankleding wordt de voormalige stalruimte omgetoverd in een speel- ruimte met meubels en materialen die met elkaar harmoniëren en geen afbreuk doen aan het monumentale pand. Slaapruimtes: Er zijn twee slaapruimtes: Een aparte slaapkamer met hoogslapers voor kinderen tot ongeveer 1,5 jaar en een voor de oudere kinderen (rustruimte). Alle kinderen worden tijdens hun slaap met behulp van camera’s en een drietal monitoren verspreid in de accommodatie gecontroleerd. Keuken/eetruimte: De Kinderopvangboerderij heeft een ruime aparte keuken waar de maaltijden worden bereid en genuttigd. Alle aanwezige keukenapparatuur is òf kindveilig vergrendeld òf op kindveilige hoogte geplaatst. Wanneer de keuken niet gebruikt wordt is deze door middel van een hekje afgesloten. Verschoonruimte: Een complete wasbeurt is op de Kinderopvangboerderij mogelijk. De apart gesitueerde verschoonruimte biedt behalve een in hoogte verstelbare commode ook een zitbadje met handdouche. In deze ruimte is, naast een kindertoilet in de speelzaal, eveneens een kindertoilet aangebracht zodat deze functioneel is in twee opzichten: Enerzijds de zelfstandigheid en zindelijkheid bevorderen tijdens het verschonen en anderzijds binnen bereik tijdens het buitenspelen. Verdiepingen: De 1e (en 2e ) verdieping is niet toegankelijk voor de kinderen en de trap is dan ook afgesloten door een hekje dat uitsluitend door volwassenen is te bedienen. Hier bevinden zich de kantoorruimte, opslagruimtes en een personeelsvoorziening en volwassene toilet.  
Buitenruimte: De meeste buitenspeelruimtes van kinderdagverblijven bestaan uit een weinig natuurlijke ruimte: Veel stoeptegels, een zandbak en soms een stukje gras. Wij willen de Kinderopvangboerderij juist profileren met een pedagogisch beleid dat als basis spelenderwijs aansluit op natuureducatie. De verharde, met klinkers bestrate buitenruimte biedt de kinderen fiets-en speelplezier rond en in de aanwezige zandbak. Een deel van de wagenschuur, achter de buitenruimte, is apart ingericht als speelschuur en biedt extra mogelijk- heden bij slechter weer. Behalve deze verharde buitenruimtes bieden wij ook nog een natuurtuin, een aparte moestuin voor de kinderen en een boomgaard waar de kinderen de schapen, kippen, eenden konijnen en poes kunnen voederen. Vanzelfsprekend zijn deze ruimtes veilig voor de kinderen en wordt er alleen gebruik van gemaakt in aanwezigheid van ‘t Potdekselteam. Eitjes rapen, appels, peren, pruimen, kersen, druiven, frambozen, bramen, aardbeien en bessen plukken of “helpen” met plukken en hier samen met ‘t Potdekselteam een lekkere jam of compôte van maken. Wat wil je nog meer?