Aanmelden

 

Opvang voor een Kind kan uitsluitend schriftelijk worden aangemeld, middels het aanmeldingsformulier.

Dit formulier vindt u hier », maar wordt tevens verstrekt tijdens een rondleiding – op afspraak. De kosten van inschrijving en reservering bedragen € 50,- per gevraagde opvangdag, waarvan € 25,- administratiekosten en € 25,- borg. Uitsluitend bij afname van de gevraagde en gereserveerde opvangdag wordt de borg verrekend met de eerste maandfactuur.

Zodra wij de inschrijvingskosten hebben ontvangen, zenden wij de plaatsingsovereenkomst, welke na ondertekening en retournering, het – wederzijdse – bewijs van definitieve inschrijving is. Borg en administratiekosten worden niet in rekening gebracht bij een hierna volgende plaatsing van een broertje/zusje.

Reeds bij de aanvraag voor informatie worden de Algemene Voorwaarden en Bepalingen meegezonden (of reeds eerder naar wens en op verzoek). Tenminste 4 weken voordat de kindplaats gerealiseerd kan worden, stuurt de Kinderopvangboerderij de intake-documenten en wordt in samenspraak de data afgesproken voor de intake en de (kosteloze) wendag.

Scroll naar boven