Certificering Geschilvrij Potdeksel

Sinds onze oprichting in 2004 hebben wij het belang ingezien van een externe, onafhankelijke klachtencommissie en hebben wij ons aangesloten – vanuit zelfstandige beslissing – bij de ZCKK (Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang).

Echter, vanaf 1 januari 2016 zijn – volgens de Wet Kinderopvang – álle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus verplicht zich te registeren en wel bij de Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is (en waardoor de ZCKK o.a. is opgeheven/ontbonden).

Sinds 2016 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

De Wet Kinderopvang stelt ons in eerste instantie verantwoordelijk om een klacht intern te behandelen. In tweede instantie is het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie ter behandeling van klachten, indien er bij een klacht (bij ons) geen bevredigende oplossing wordt gevonden.
Voor Ouders en OuderCommissie wordt dan ook de mogelijkheid geboden om uit te wijken naar – en gebruik te maken van – deze externe instantie.

Sinds 2016 verstrekt de Geschillencommissie Kinderopvang jaarlijks (mei/juni)
het Certificaat Geschilvrij indien er geen geschillen zijn ingediend over de opvangorganisatie.

Met een bescheiden trots presenteren wij onze Geschilvrije Potdeksel Certificaten:

Een mooie manier om – huidige én toekomstige – Ouders op onze goede dienstverlening te wijzen.

Nadere uitleg hoe en wanneer een klacht extern kan worden ingediend treft u achter onderstaande knop:

Scroll naar boven