Verticale groep

De Kinderopvangboerderij hanteert één groep, een zogenaamde verticale groep, voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Per opvangdag worden er maximaal 16 kinderen opgevangen, waarbij de wettelijk vereiste rekentool van de BKR¹ doorslaggevend is voor de berekening en de plaatsing van het aantal kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie: baby (0 jaar), dreumes (1 jaar en 2 jaar) en peuter (3 jaar).

¹ BKR = Berekening Kind Ratio – aantal leiding op aantal kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie

Er is bewust voor een verticale samenstelling gekozen oftewel kinderen van 0 tot 4 jaar tezamen in één groep. Naar òns inziens de voordelen in één verticale groep:
➢ De kinderen hebben gedurende hun gehele verblijfperiode een continue begeleiding met vaste ‘gezichten’ (alle PB’ers hebben vaste werkdagen);
➢ De kinderen zijn gedurende een langere verblijfperiode bij elkaar, waardoor een veilige hechting ontstaat tussen ‘t PotdekselTeam en de kinderen en tussen de kinderen onderling;
➢ De kinderen behouden één en dezelfde – veilige en geborgen – groepsruimte;
➢ De ruimte is zodanig ingericht dat er:
❖ zowel een (veilige) ontdekplek is voor de baby’s,
❖ zowel een plek is voor motorisch spel voor de dreumesen,
❖ zowel voldoende uitdagend materiaal is voor de peuters;
➢ Een grote interactie tussen kinderen onderling van verschillende leeftijden;
➢ De jonge(re) kinderen kunnen leren van de oude(re) kinderen;
➢ De oude(re) kinderen leren van kleins af aan rekening te houden met jonge(re) kinderen;
➢ Broertjes en zusjes vertoeven bij elkaar in de groep;
➢ De lage bezetting van de groep resulteert in optimale aandacht en verzorging;
➢ De verticale groep sluit aan bij de pedagogische visie;
➢ Alle PB’ers hebben een brede pedagogische kennis van en affiniteit met zowel de ontwikkeling van een baby, een dreumes als die van een peuter;
➢ Voor de PB’er is de combinatie van verzorgende en begeleidende taken een verfrissende afwisseling gedurende een opvangdag;
➢ De kleinschaligheid bevordert een goede communicatie en relaties onderling.

Scroll naar boven