Kinderopvangboerderij Achter ‘t Potdeksel

Kinderopvangboerderij Achter ‘t Potdeksel heeft op 1 maart 2004 haar staldeur geopend als een particuliere organisatie in de kinderopvang, erkend door de Wet Kinderopvang, gemeente Krimpenerwaard, GGD en de Brandweer.
De unieke, ruim opgezette accommodatie is gevestigd in de voormalige koeienstal van de ruim 300 jaar oude monumentale boerderij (bouwjaar 1684) gelegen in de landelijke, agrarische omgeving in het hart van de Krimpenerwaard, op het adres Benedenberg 66 in Bergambacht.

 

De naam ‘Achter ‘t Potdeksel’ is enerzijds afgeleid van de oud-Hollandse uitdrukking ‘als potdeksel dienen’ wat vrij vertaald betekent ‘voor andermans Kind(eren) zorgen’ en anderzijds afkomstig van de monumentale term ‘potdekselen’.
Deze term behelst de techniek van de betimmering van de gevel aan de oostzijde van de koeienstal.
Geteerde houten planken werden vroeger over elkaar heen gelegd en vastgespijkerd, zodat wind en vocht niet binnen konden dringen.

De handelsnaam ‘Kinderopvangboerderij Achter ‘t Potdeksel’ is als VOF (vennootschap onder firma) bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd maar zal echter in het dagelijkse gebruik de naam ‘Kinderopvangboerderij’
hanteren.
Vele Ouders, Kinderen, Teamleden en buitenstaanders noemen het vaak ook ’t Potdeksel.

Visie

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en met zijn eigen aanleg, mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarbij wordt het gestimuleerd en begeleid door de volwassene. Deze kijkt en luistert goed en speelt in op de behoeften van het Kind. Het Kind ontwikkelt zich in interactie met zijn omgeving en het Kind en zijn omgeving zijn actief in een voortdurende wisselwerking.

Wij, ‘t PotdekselTeam van de Kinderopvangboerderij, hebben de verantwoordelijke taak, tijdens de opvang, op een deskundige manier zorg te dragen voor de opvoeding, begeleiding en verzorging van het Kind en de groep.

Wij zorgen er voor dat het Kind genoeg ‘ruimte’ heeft, zowel materieel als emotioneel, om zichzelf te zijn. Op maat gemaakte meubeltjes – spelmateriaal en speelgoed dat aansluit op interesse en ontwikkeling – het tentoonstellen van interessante voorwerpen – leren door ontdekking – een betrokken PotdekselTeam dat tijd vrijmaakt om te luisteren en respect heeft voor het individuele Kind – dat ‘leert’ in zijn eigen tempo en de eigenheid van het Kind.

Een veilige en vertrouwde omgeving biedt het Kind rust, zelfvertrouwen en de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Daarom brengen wij structuur en regelmaat aan, waardoor het Kind afspraken, gewoonten en omgangsvormen gaat herkennen. Dat vergroot de zelfstandigheid, de sociale vaardigheden en het vertrouwen in de omgeving.

In een sfeer van warmte en gezelligheid voelt het Kind zich geborgen. Ook voor ‘t PotdekselTeam vraagt een vertrouwde en warme omgeving bij tot een positief werkklimaat, waarin met plezier zorg gedragen wordt voor de kinderen. Het Kind wordt, individueel en in groepsverband, gestimuleerd tot het ontdekken van nieuwe mogelijkheden, het opdoen van nieuwe ervaringen en het maken van keuzes.
Daarbij houden wij rekening met de ontwikkelingsfase van het Kind. Er worden geen dwingende eisen aan het Kind gesteld. Grenzen worden door ons aangegeven daar waar het Kind dat zelf niet kan. Op basis hiervan komt de Kinderopvangboerderij tot de volgende visie:

“Het Kind, in groepsverband, in een sfeer van warmte, veiligheid en vertrouwen,
binnen de door de volwassene aangedragen grenzen,
voldoende ruimte en ontwikkelingskansen bieden,
met respect voor en rekening houdend met de eigenheid van íeder individueel Kind”.

 

Deze visie geeft houvast in het werken met kinderen, geeft kwaliteit aan de opvang, heeft consequenties voor de inrichting en geeft duidelijkheid voor het Kind, de Ouder en ‘t PotdekselTeam.
‘t PotdekselTeam formuleert haar visie op kinderopvang, op opvoeding en het daaruit voortvloeiende handelen, zorgvuldig en voelt dit als een grote verantwoording.
Ook de Ouders gaan met hun Kind om, op een manier die goed bij hen past en de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van het Kind ligt bij hen. ’t PotdekselTeam zoekt voortdurend naar een goede afstemming tussen beiden. Daarin zullen grenzen elkaar soms overlappen, soms raken en soms ontlopen.
Het is in het belang van het Kind te streven naar een open samenwerking tussen Ouder en ’t PotdekselTeam en de PotdekselTeamleden onderling. Ook hierbij is respect voor elkaar en elkaars ideeën de basis voor de omgang.

Scroll naar boven