Inspectierapport GGD

Inspecties op ‘t Potdeksel worden (jaarlijks) verricht door GGD Hollands Midden in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat informatie over kinderopvangvoorzieningen zoals adresgegevens, inspectierapporten en het registratienummer.

Bij het LRK zijn alle inspectierapporten in te zien en wordt informatie verstrekt of er is gehandhaafd:

  • Als uit de inspectie van de GGD blijkt dat een kinderopvangorganisatie niet aan de Wet Kinderopvang voldoet kan de GGD de gemeente adviseren om te handhaven en/of een sanctie op te leggen.
  • De gemeente beslist of er wordt gehandhaafd of niet.
  • Het handhaving en sanctiebeleid kan (overigens) per gemeente verschillen.
  • Zo wordt direct inzage verstrekt over de kwaliteit van íedere opvangvoorziening, zo ook die van ons.

Ons nummer in het Landelijk Register Kinderopvang is: 99 84 32 593

De site van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is hier te bekijken:

Ons laatste rapport is hier in te zien:

Scroll naar boven