Klachtenloket Kinderopvang

Volgt er echter – met een klacht over ‘t Potdeksel – geen bevredigende oplossing bij ons, dan kan de Ouder of de OuderCommissie de klacht of verschil van inzicht bij het Klachtenloket Kinderopvang melden.

Het Klachtenloket is een onafhankelijke organisatie, die klachten aanhoort, vragen beantwoordt, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn.
Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis.

Voorbeeld van het stappenplan:

Hoe kan ik een klacht indienen?
Komt de Ouder of de OuderCommissie met een klacht over ‘t Potdeksel er bij ons niet uit, dan kan de klacht aan het Klachtenloket worden voorgelegd.

Het indienen van een klacht bij het Klachtenloket start met het invullen van een kort vragenformulier.
Ingevuld wordt:

  • gegevens als naam en adresgegevens van de indiener;
  • de naam van de kinderopvangorganisatie waar de klacht over is;
  • een korte beschrijving van de klacht.

Nadat het formulier is ontvangen zal er zo snel mogelijk door de Medewerker van het Klachtenloket contact worden opgenomen met de indiener (Ouder of OuderCommissie) voor aanvullende informatie. De Medewerker van het Klachtenloket zal bekijken of er bemiddeling mogelijk is tussen de partijen.

Het streven is om de klacht zo goed en zo snel mogelijk op te lossen.

Voor verdere informatie over de werkwijze en het Klachtenloket Kinderopvang verwijzen wij naar:
Telefoon: 0900 – 1877 – gratis, maandag t/m vrijdag van 10.00-14.00 uur

Onder de pagina Vormgeving Kwaliteit
staat bij het aan te klikken item ‘Certificering Geschilvrij Potdeksel’
nadere informatie over de Geschillencommissie Kinderopvang.

Scroll naar boven