Externe Omgeving

Voorzieningen
In onze nabije omgeving valt er – met name in sommige seizoenen – heel wat bedrijvigheid te bezien.

Vanaf diverse plekken op het erf kunnen grazende en drinkende koeien worden gespot en zijn de landbouwactiviteiten niet alleen zichtbaar, maar ook hoorbaar en ruikbaar.

Voor sommigen niet echt wenselijk…
echter voor ons simpelweg een onderdeel
van het genieten op het platteland.

In de omringende sloten is de natuur op z’n best met ‘nieuw leven’ o.a. in de sloten
bij de zwanen, meerkoeten, eenden, waterhoentjes en/of futen.

Tegenover de locatie van ‘t Potdeksel bevindt zich een wandelpad waar gemotoriseerd verkeer verboden is (behalve landbouwvoertuigen). Dwars door de weilanden wordt gebruik gemaakt van wandel- en natuurplezier. Met slechts een korte oversteek biedt dit wandelpad ruim 2 km ‘vrijheid’ om lekker uit te waaien, te rennen en al wandelend de omgeving te observeren.

Demografische ontwikkelingen

De gemeente Krimpenerwaard acht in haar ontwerp ‘Omgevingsvisie Krimpenerwaard’ (van november 2020),
de landschappelijke waarden van zeer groot belang.
Het midden van de Krimpenerwaard is landschappelijk waardevol, rustig en zitten er veel weidevogels. Om deze reden zijn hier gebieden aangewezen als ‘kroonjuweel’, ‘stiltegebied’ en ‘weidevogelgebied, aldus de gemeente.
Natuur in de omgeving van ‘t Potdeksel is de komende jaren – vooralsnog – gewaarborgd.

Overheid

De wettelijk bepaalde regelgeving in de Wet Kinderopvang (waar íedere kinderopvangorganisatie aan moet voldoen) is volledig ingekapseld in ons theoretisch beleid en onze praktijkgerichte uitvoering.
Een directe link met de Overheid is dan ook van toepassing.

Het inkomen is niet bepalend voor het wel of niet gebruik maken van kinderopvang. De Overheid komt (in principe) tegemoet in de kosten van kinderopvang met kinderopvangtoeslag, waarbij de afnemende partij van kinderopvang (Ouder/Verzorger met Kind) slechts aan enkele voorwaarden moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Een van de voorwaarden die echter zeer van belang is, is dat de aanbiedende partij van kinderopvang geregistreerd moet staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
De Kinderopvangboerderij staat als zodanig geregistreerd bij het LRK onder nummer: 99 84 32 593.

Wij verwijzen hierbij naar de pagina met informatie over de Toeslag Kinderopvang

én het berekenen van de eigen bijdrage
met onze Rekentool Eigen Bijdrage

Nadere informatie over onze Externe Omgeving is vermeld in ons Pedagogisch Potdeksel Plan.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Scroll naar boven