Toeslag Kinderopvang

Kinderopvangboerderij Achter ’t Potdeksel (verkort ’t Potdeksel)
is een particuliere kinderopvangorganisatie.

Door de gemeente Bergambacht (thans de Gemeente Krimpenerwaard) is in 2004 de vergunning afgegeven, waarmee wij als een erkende geregistreerde kinderopvangorganisatie zijn aangemeld.
Deze geregistreerde erkenning is voor de afnemer van kinderopvang (Ouder/Verzorger met Kind) noodzakelijk om een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van het Rijk te kunnen ontvangen bij de Belastingdienst.

Voor de Toeslag Kinderopvang (tegemoetkoming in de kinderopvangkosten) moet er een aanvraag worden ingediend bij de Belastingdienst. Middels de belastingteruggave ontvangt de afnemer van kinderopvang (Ouder/Verzorger met Kind) een gedeelte van de kinderopvangkosten (inkomensafhankelijk) terug.

Nadere informatie over belastingteruggave

Voorwaarden voor ontvangst tegemoetkoming kinderopvangkosten (Toeslag Kinderopvang)
Voor het ontvangen van een (eventuele) tegemoetkoming is het volgende noodzakelijk:

  • het registratienummer (van ‘t Potdeksel) bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK);
  • ons registratienummer (LRK) is: 99 84 32 593
  • de Definitieve Plaatsingsovereenkomst (van ‘t Potdeksel), welke is ondertekend door afnemer (Ouder/Verzorger) en aanbieder (’t Potdeksel) en waarin is opgenomen:
    • de opvanguren van Kind(eren)
    • de uurprijs van ‘t Potdeksel.

Wanneer wordt een Definitieve Plaatsingsovereenkomst verstrekt?
Zodra álle gegevens van het te plaatsen Kind bij ons bekend zijn.
Op dat moment kan pas de Definitieve Plaatsingsovereenkomst worden opgesteld.

Hoe vindt de betaling van kinderopvang plaats?
De factuur – met het totaal te betalen bedrag – wordt door ons per e-mail verzonden naar de betalende Ouder/Verzorger. De betaling vindt plaats aan het eind van de maand (rond de 26ste) middels een gemachtigde automatische incasso. De betalende Ouder/Verzorger ontvangt de (eventuele) tegemoetkoming van de Belastingdienst op eigen rekening.

Onder de pagina Prijskaartje
staat bij het aan te klikken item Tarieven
nadere informatie over onze uurprijs.

Scroll naar boven