Interne Omgeving

Onderscheiden door kleinschaligheid
Voor Kinderopvangboerderij Achter ’t Potdeksel is het van toepassing om zich te blijven profileren als een zeer kleinschalige organisatie, waarbij het onderscheid zich met name uit door:

 • de zeer geringe bezetting van het aantal opvangplaatsen (16 Kinderen per opvangdag in verticale groep);
 • de zeer geringe bezetting van ’t PotdekselTeam (10 Teamleden);
 • de binding op de werkvloer van de Houders (werkuren op de werkvloer);
 • de korte lijnen tussen ’t PotdekselTeam, Ouders en Kinderen;
 • de locatie op het platteland;
 • de accommodatie in een sfeervolle monumentale boerderij (bouwjaar ± 1684);
 • het dagelijkse dierenbezoek (voederen schapen en kippen, drinkbakken vullen en eitjes rapen);
 • de pedagogische en educatieve praktijk: specifiek gericht en gebaseerd op natuureducatie (o.a. kleinschalige ‘veestapel’, moestuin, boomgaard, Medewerker Natuureducatie);
 • het buitengebied (van Bergambacht) dat feilloos aansluit bij de gestelde visie, doelen en uitgangspunten voor natuureducatie;
 • de mogelijkheid van slapen in de frisse buitenlucht;
  (vier buitenhuisjes geschikt tot lengtemaat 90 cm);
 • speelplezier in de Klim- en Klautertuin (ontwikkeling voor motorische vaardigheden);
 • dienstverlening met:
  • 12-urige openingstijden (07.00 – 19.00 uur);
  • ontbijt voor de vroege vogels (07.30);
  • warme maaltijdhap voor baby’s tot 1 jaar;
  • voedings- en verzorgingsmiddelen inbegrepen;
  • gerichte aandacht voor gezonde, natuurlijke voeding (o.a. onbespoten fruit en groenten van eigen bodem, geringe zoet- en zoutmiddelen, weidemelk, boerenkaas, vega smeerworst, kalkoenfilet);
  • gerichte aandacht voor huid- en milieuvriendelijke verzorgings– en schoonmaakmiddelen
   (o.a. billenzalf, billendoekjes, zonnebrandcrème, wasmiddel, reinigingsmiddel);
  • verjaardagsfeestlunch (bij 2, 3 en 4 jaar);
  • Stamppotmaand Februari (o.a. ingrediënten van eigen bodem);
  • Paaslunch met activiteiten rondom de Paashaas (o.a. eieren zoeken in de tuin)
  • Culinaire Maand Juli (wisselend vakantieland met o.a. ingrediënten van eigen bodem):
  • Culinaire Maand Augustus (Hollandse pot met o.a. ingrediënten van eigen bodem);
  • Kerstlunch met activiteiten rondom de Kerstboom
  • Ruildag Beleid (vaste opvangdag wisselen voor andere opvangdag).
Oprichting
Kinderopvangboerderij Achter ‘t Potdeksel – verkort als ’t Potdeksel – heeft op 1 maart 2004 haar staldeuren geopend als een particuliere organisatie in de kinderopvang en officieel erkend door de Wet Kinderopvang, de gemeente Krimpenerwaard, de GGD en de Brandweer.
Onze unieke, ruim opgezette accommodatie is gevestigd in de voormalige koeienstal van de ruim 300 jaar oude monumentale boerderij (bouwjaar ± 1684). De locatie is gelegen in de landelijke, agrarische omgeving in het hart van de Krimpenerwaard, op het adres Benedenberg 66 in Bergambacht (gezien vanaf de dorpskern en gemeten vanaf de rotonde ‘De Molenwiek’ exact na een kilometer aan de linkerkant) .

Het parkeerterrein en de ingang zijn beide aan de rechterkant van de boerderij gesitueerd.

Tenaamstelling

De naam ‘Achter ‘t Potdeksel’ is enerzijds afgeleid van de oud-Hollandse uitdrukking ‘als potdeksel dienen’ wat vrij vertaald betekent ‘voor andermans Kind zorgen’ en anderzijds afkomstig van de monumentale term ‘potdekselen’.

Deze term behelst de techniek van de betimmering van de gevel aan de oostzijde van de koeienstal. Geteerde houten planken werden vroeger over elkaar heen gelegd en vastgespijkerd, zodat wind en vocht niet binnen konden dringen. De kinderopvang bevindt zich achter deze gepotdekselde gevel.

De handelsnaam ‘Kinderopvangboerderij Achter ‘t Potdeksel’ is als vof (vennootschap onder firma) bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam gedeponeerd. In het dagelijkse gebruik wordt echter veelal de verkorte naam ‘Kinderopvangboerderij’ of ’t Potdeksel’ gehanteerd.

Accommodatie

In de voormalige koeienstal heeft de stront in de grup plaatst gemaakt voor poep in de luiers en de ruim opgezette accommodatie biedt 12-urige dagopvang van 07.00 tot 19.00 uur. Zoals de betekenis van het woord ‘kleinschalig’ behelst, worden er slechts 16 Kinderen per opvangdag  gehuisvest. De buitenaccommodatie biedt (ten opzichte van het klein aantal Kinderen) een ruime speelruimte, welke grenst aan de binnenaccommodatie.  De speelschuur biedt daarnaast een extra overdekte en beschutte speelvoorziening.

In de frisse buitenlucht verschaft de buitenspeelbox speelplezier voor de allerjongsten en de vier extra buitenhuisjes scheppen de mogelijkheid om buiten te slapen (met toestemming van Ouders).

Een groot gedeelte van privégrond (van de Houders) is aangewend voor het buitenspeelparadijs de ‘Klim- en Klautertuin’ (en valt als zodanig níet onder de officiële accommodatie).

Kinderen

Kinderen Per opvangdag worden maximaal 16 Kinderen in de leeftijd van 0 (vanaf 10 weken) tot 4 jaar opgevangen in een verticale groep. Voor Kinderen en Ouders is de voertaal Nederlands. Het volgen van de ontwikkeling van het Kind wordt met de uitvoering van het Mentorschap (door de Pedagogische Beroepskracht) zorgvuldig uitgevoerd.

Ouders

Verzorgers vallen bij ons (ook) onder de noemer Ouders.
Ouders krijgen ruim en dagelijks de gelegenheid om de gedeelde opvoeding bespreekbaar te maken en te participeren in het reilen en zeilen van de Kinderopvangboerderij. Voor jaarlijkse Ouderactiviteiten zijn de Houders en de OuderCommissie de sturende factor om dit tot stand te brengen en te houden.
Ofschoon de voertaal Nederlands is, is de mogelijkheid aanwezig om in het Engels te woord te worden gestaan.

De Kinderopvangboerderij hanteert geen geloofsovertuiging en functioneert als een reguliere organisatie. Vanuit de achtergrond (van de Houders) en vanuit het principe om dicht bij jezelf te blijven, behoort het voeren van een beleid op basis van welke geloofsovertuiging dan ook niet tot een (toekomstige) mogelijkheid.
Dit houdt overigens niet in dat onderwerpen met betrekking tot geloofsovertuigingen genegeerd of vermeden worden. Juist om het respect voor de diversiteit te ontwikkelen en te bevorderen, worden allerhande onderwerpen – naar gelang van de toepasbaarheid in een situatie – onder de aandacht gebracht. Algemene kennis met betrekking tot geloofsovertuigingen en -onderwerpen behoren dan ook tot de sociale vaardigheden van Kind en Pedagogische Beroepskracht.

‘t PotdekselTeam

De geringe bezetting van opvangplaatsen resulteert in een geringe bezetting van ‘t PotdekselTeam en bestaat dan ook uit slechts tien personen:

 • zeven Pedagogische Beroepskrachten (MBO- en HAVO- geschoold);
 • een Medewerker Natuureducatie & Groenvoorziening (WO-geschoold);
 • twee Entrepreneurs (Houders WO- en HBO-geschoold).

De Pedagogische Beroepskrachten werken op vaste werkdagen, waardoor Kinderen en andere volwassenen (Collega’s) een nauwe relatie en hechting met elkaar tot stand brengen én uitvoering wordt gegeven aan het ‘vaste gezichten- en orenbeleid’.

De opbouw in leeftijd wordt gekenmerkt door een behoorlijke uiteenlopende samenstelling:

 • twintigers brengen hun jeugd, nieuwe ideeën en inzichten mee;
 • dertigers en veertigers brengen werk- en levenservaringen van o.a. ook het ouderschap mee;
 • de zestiger en zeventiger (Houders) buigen op een zeer ruime levens- en werkervaring, waaronder eveneens het grootouderschap.

Ervaring in de sector kinderopvang varieert van twee tot tien jaar én zelfs tot dertig jaar.

Entrepreneurs

De Entrepreneurs zijn de Houders van de Kinderopvangboerderij, welke beiden mede-eigenaar zijn in partnerschap.

Beide Houders dragen de algehele eindverantwoordelijkheid, zorgen voor de uitvoering van het beleid, zijn een onderdeel van ’t PotdekselTeam en werken íedere opvangdag – tijdens ochtenduren van 07.00 tot 09.45 uur – als Collega op de werkvloer.

Samenwerkingspartners

 • De Ouders en de OuderCommissie (die de belangen van alle Ouders behartigen en vertegenwoordigen) zijn de belangrijkste dagelijkse partners in samenwerking met de Houders.
  Naast het wettelijke adviesrecht van de OuderCommissie wordt Ouderparticipatie – van alle Ouders – uitgevoerd als een onmisbare schakel in het opgestelde en uit te voeren beleid;
 • De interessante informatieve natuurberichtgevingen van het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) en die van het NVWK (Natuur- en VogelWerkgroep Krimpenerwaard) worden ingezet als handvat voor natuureducatie en zijn zijdelings een partner;

 • Overige van belang zijnde partners in de samenwerking zijn onder andere:
  gemeente Krimpenerwaard (vergunning en voortduring bestaansrecht); GGD Hollands Midden (Gemeentelijke GezondheidsDienst, regio Bergambacht voor advies, ondersteuning, toezicht en inspectie); Veilig Thuis Hollands Midden (regio Bergambacht voor advies, ondersteuning, melden kindermishandeling, huiselijk geweld en/of grensoverschrijdend gedrag); CJG Krimpenerwaard (Centrum voor Jeugd en Gezin, regio Bergambacht voor advisering over opvoeden en opgroeien); Lokale Coalitie ‘Kansrijke Start Krimpenerwaard’ (zorg en ondersteuning tijdens de eerste 1000 dagen van Kind); Brandweer en Opleidingsinstituten voor o.a. EHBO, BHV en overige (na)scholing;
 • Themagerichte partners worden ingezet ter bevordering van kennis m.b.t. baby-, dreumes- en peuterontwikkeling, voor activiteiten als gym, dans, muziek, babymassage of anderszins (o.a. op verzoek van de Pedagogische Beroepskrachten of de OuderCommissie);
 • De Medewerker Natuureducatie & Groenvoorziening wordt ingezet als leidende en bindende factor om de Kinderen de natuur met al haar pracht en praal te bewonderen, te waarderen en bovenal te respecteren (de beroepskrachten voeren de begeleiding, toezicht en verantwoording voor de Kinderen uit).

Nadere informatie over onze Interne Omgeving is vermeld in ons Pedagogisch Potdeksel Plan.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Scroll naar boven