Meldcode Kinderopvang

Wij – als PotdekselTeam en OuderCommissie – werken met de Meldcode Kinderopvang.

Wat is de Meldcode Kinderopvang?
Bij een vermoeden van kindermishandeling starten wij – als PotdekselTeam en OuderCommissie – met de (verplichte) Meldcode Kinderopvang.

Dit is het Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling kinderopvang.

Het Protocol bestaat uit 3 routes voor 3 verschillende situaties:

    • als er vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in de thuissituatie;
    • bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict (mishandeling of misbruik) door de Houder of Pedagogische Beroepskracht;
    • bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen Kinderen onderling.

Sinds juni 2018 bevat de Meldcode Kinderopvang een afwegingskader.
Wij – als PotdekselTeam en OuderCommissie – werken sinds 1 januari 2019 (verplicht) met het afwegingskader (zo ook BSO, peuterspeelzaal en gastouder).

Wat is het afwegingskader?
Met het afwegingskader kunnen de Aandachtsfuntionaris en de Pedagogische Beroepskrachten afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis en/of er hulp kan worden geboden.
Dit betekent dat er in de stappen van de Meldcode onder andere wordt afgewogen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid of disclosure.

Wat wordt verstaan onder acute onveiligheid?
Bij acute onveiligheid gaat het om direct fysiek gevaar. Iemands veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig.

Wat wordt verstaan onder structurele onveiligheid?
In het geval van structurele onveiligheid is er sprake van herhaling of het voortduren van onveilige situaties of van geweld.

Wat wordt verstaan onder disclosure?
Disclosure gaat om ‘het uit zichzelf praten’ over mogelijk slachtofferschap van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en eventueel het vragen van hulp.

Wat en wie is de aandachtfunctionaris?
De aandachtsfunctionaris is de persoon in de organisatie die gespecialiseerd is in het gebruik van de Meldcode. In ons geval (bij ’t Potdeksel) is dit de Houder Netty Brussee, die de functie uitoefent als AandachtsFunctionaris Kinderopvangboerderij (AFK).

Om de kwaliteit bij onze kleinschalige organisatie te waarborgen, hebben wij in samenspraak met de OuderCommissie tevens een externe aandachtsfunctionaris aangewezen en aangesteld, de zogenoemde AandachtsFunctionaris OuderCommissie Kinderopvangboerderij (AFOCK)
Deze AFOCK is de aangewezen en aangestelde persoon binnen de OuderCommissie die zorg, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt aan de in dienst zijnde PotdekselTeamLeden, indien kindermishandeling en/of grensoverschrijdend gedrag wordt begaan door de Houders (Entrepreneurs).

Waarom een Meldcode?
De Meldcode helpt professionals – zoals wij in de kinderopvang – bij vermoedens van kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van stappen in de Meldcode kunnen wij bepalen of wij een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

 

Voor nadere informatie over de Meldcode Kinderopvang
verwijzen wij naar de site van de Rijksoverheid.

Scroll naar boven