’t PotdekselTeam

Een kleinschalig Potdeksel – met een geringe bezetting van opvangplaatsen – resulteert in een geringe bezetting van
’t PotdekselTeam en bestaat dan ook uit maximaal tien personen:

  • twee Entrepreneurs;
  • Medewerker Natuureducatie, Groenvoorziening en Onderhoud in de buiten-accommodatie;
  • zeven Pedagogische Beroepskrachten

De opbouw in leeftijd wordt gekenmerkt door een behoorlijke uiteenlopende samenstelling:
twintigers brengen hun jeugd, nieuwe ideeën en inzichten mee;
dertigers en veertigers brengen werk- en levenservaringen van o.a. ook het Ouderschap mee;
de vijftiger en zestiger (Entrepreneurs) bogen op een zeer ruime werk- en levenservaring, waaronder respectievelijk 28 jaar kinderopvang, 25 jaar onderwijs en 18 jaar kinderopvang én grootouderschap.
Ervaring in de sector kinderopvang varieert dan ook van vijf tot bijna dertig jaar.