’t PotdekselTeam

Een kleinschalig Potdeksel – met een geringe bezetting van opvangplaatsen – resulteert in een geringe bezetting van
’t PotdekselTeam en bestaat dan ook uit maximaal tien personen:

  • twee Entrepreneurs;
  • Medewerker Natuureducatie, Groenvoorziening en Onderhoud in de buiten-accommodatie;
  • zeven Pedagogische Beroepskrachten

De opbouw in leeftijd wordt gekenmerkt door een behoorlijke uiteenlopende samenstelling:
twintigers brengen hun jeugd, nieuwe ideeën en inzichten mee;
dertigers en veertigers brengen werk- en levenservaringen van o.a. ook het Ouderschap mee;
de vijftiger en zestiger (Entrepreneurs) bogen op een zeer ruime werk- en levenservaring, waaronder respectievelijk 28 jaar kinderopvang, 25 jaar onderwijs en 18 jaar kinderopvang én grootouderschap.
Ervaring in de sector kinderopvang varieert dan ook van vijf tot bijna dertig jaar.

Scroll naar boven